Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Duomenų teikimo taisyklės

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – Kadastras) duomenų (toliau – Duomenys) teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato Duomenų teikimo sąlygas, Duomenų TEIKĖJO ir GAVĖJO teises, pareigas ir atsakomybę.

Kadastre saugomi duomenys ir informacija nurodyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 (Žin., 2000, Nr. 80-2422; 2009, Nr. 103-4318; 2012, Nr. 49-2394), 3 skyriuje.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

 • TEIKĖJAS – registruotas naudotojas, teikiantis Duomenų teikimo formą. Teikti Duomenis gali Kadastro objekto savininkas, Kadastro objekto valdytojas, Kadastro objekto savininko ar valdytojo įgaliotas asmuo, Kadastro duomenų teikėjai ar asmenys gavę Kadastro duomenis.
 • GAVĖJAS – Kadastro tvarkytojas, gaunantis GAVĖJO teikiamus Duomenis.

TEIKĖJAS, prisijungęs su naudotojo vardu ir slaptažodžiu, Duomenų teikimo formoje užpildo privalomus laukus, pateikia jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus, patvirtina susipažinimą su Taisyklėmis, pažymėdamas varnelę prie teiginio „su duomenų teikimo sąlygomis susipažinau ir sutinku“, ir pateikia formą GAVĖJUI.

Visi informaciniai pranešimai apie pateiktus duomenis, TEIKĖJUI grąžinamą patikslinti Duomenų teikimo formą, Duomenų įrašymą į Kadastrą automatiškai siunčiami TEIKĖJO profilyje nurodytu elektroninio pašto

GAVĖJAS įregistravęs Kadastro objektą ar patikslinęs Kadastro duomenis, TEIKĖJUI siunčia išrašą apie objektą Duomenų teikimo formoje TEIKĖJO nurodytu gavimo būdu.

Kiekviena TEIKĖJO pateikta Duomenų teikimo forma yra registruojama ir saugoma duomenų bazėje.

TEIKĖJAS turi teisę:

 • teikti Duomenis apie naują Kadastro objektą;
 • teikti Duomenis apie esamą Kadastro objektą;
 • teikti pastebėtus Duomenų netikslumus.

TEIKĖJAS įsipareigoja:

 • TEIKĖJO profilyje pateikti teisingą informaciją. Jeigu pasikeičia TEIKĖJO profilyje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti;
 • nedelsiant informuoti GAVĖJĄ telefonu arba paštu apie Duomenų teikimo sutrikimus;
 • laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.1. GAVĖJAS turi teisę:

 • reikalauti, kad TEIKĖJAS patikslintų Duomenų teikimo formą ir pateiktų nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;
 • nustatyti maksimalų išsaugomų prašymų kiekį, kurį pasiekus bus nebeišsaugomos TEIKĖJO užpildytos Duomenų teikimo formos;
 • neatsižvelgti į pateiktus Duomenis, jeigu TEIKĖJAS per nurodytą terminą nepatikslina Duomenų teikimo formos pagal pateiktas pastabas;
 • susidarius svarbioms aplinkybėms, GAVĖJAS gali laikinai arba iš viso nutraukti Duomenų teikimo paslaugą, apie tai iš anksto nepranešęs TEIKĖJUI.

GAVĖJAS įsipareigoja:

 • nustatytomis sąlygomis sudaryti GAVĖJUI galimybę pateikti Duomenų teikimo formą;
 • įregistruoti/neįregistruoti objektą į Kadastrą per 15 darbo dienų nuo naujo objekto duomenų pateikimo dienos;
 • pakeisti/nepakeisti ar išregistruoti/neišregistruoti Kadastro objektą iš Kadastro per 20 darbo dienų nuo duomenų pateikimo apie Kadastre esamą objektą;
 • Duomenų teikimo laikotarpiu konsultuoti TEIKĖJĄ Duomenų teikimo klausimais;
 • užtikrinti TEIKĖJO suteiktos informacijos konfidencialumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio,  mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
Būtini
ilcc_consent_categories Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 3 mėn.
ilcc_has_preferences Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 3 mėn.
Google Analytics
ga – Google Analytics Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metus
_ga_xxxxxxxxxx Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 metus

Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: 

Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

Šalis, pažeidusi šių Taisyklių reikalavimus, atsako galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

TEIKĖJAS:

Aplinkos apsaugos agentūra kodas 188784898

Adresas korespondencijai:

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. +370 682 92653
El. paštas: aaa@gamta.lt