Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Duomenų teikimo taisyklės

Duomenų apie Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – kadastras) objektus (toliau – duomenys) teikimo taisyklės (toliau – taisyklės), nustato duomenų teikimo kadastrui sąlygas, duomenų TEIKĖJO ir GAVĖJO teises, pareigas ir atsakomybę.

Kadastre saugomi duomenys ir informacija nurodyti kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 (galiojanti redakcija nuo 2022-10-28), 3 skyriuje.

Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

 • TEIKĖJAS – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis užpildytą duomenų teikimo formą kadastro elektroninių paslaugų portale (https://uetk.biip.lt/). Teikti duomenis gali kadastro objekto savininkas, kadastro objekto valdytojas, kadastro objekto savininko ar valdytojo įgaliotas asmuo, kadastro duomenų teikėjai ar asmenys gavę kadastro duomenis.
 • GAVĖJAS – kadastro tvarkytojas (Aplinkos apsaugos agentūra), gaunantis TEIKĖJO teikiamus duomenis.

TEIKĖJAS, prisijungęs prie kadastro elektroninių paslaugų portalo, duomenų teikimo formoje užpildo privalomus laukus, pateikia nurodomos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus, patvirtina susipažinimą su taisyklėmis, pažymėdamas varnelę prie teiginio „su duomenų teikimo sąlygomis susipažinau ir sutinku“, ir pateikia formą GAVĖJUI.

Visi informaciniai pranešimai apie pateiktus duomenis, TEIKĖJUI grąžinamą patikslinti duomenų teikimo formą, duomenų įrašymą į kadastrą (įregistravus, išregistravus kadastro objektą ar patikslinus duomenis) automatiškai siunčiami TEIKĖJO profilyje nurodytu elektroniniu pašto adresu. 

GAVĖJAS įregistravęs kadastro objektą ar patikslinęs kadastro duomenis, kadastro elektroninių paslaugų portale suformuoja išrašą apie objektą nurodytą duomenų teikimo formoje.

Kiekviena TEIKĖJO pateikta duomenų teikimo forma yra registruojama ir saugoma duomenų bazėje.

TEIKĖJAS turi teisę:

 • teikti duomenis GAVĖJUI apie naują kadastro objektą;
 • teikti duomenis GAVĖJUI apie esamą kadastro objektą;
 • teikti GAVĖJUI pastebėtus duomenų netikslumus.

TEIKĖJAS įsipareigoja:

 • TEIKĖJO profilyje pateikti teisingą informaciją. Jeigu pasikeičia TEIKĖJO profilyje pateikti duomenys, jis turi juos atnaujinti;
 • nedelsiant informuoti GAVĖJĄ telefonu arba elektroniniu paštu apie duomenų teikimo sutrikimus;
 • laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.1. GAVĖJAS turi teisę:

 • reikalauti, kad TEIKĖJAS patikslintų duomenų teikimo formą ir pateiktų nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus;
 • nevykdyti kadastro objekto registravimo, išregistravimo ar duomenų tikslinimo procedūrų, jeigu TEIKĖJAS per nurodytą terminą nepatikslina duomenų teikimo formos pagal pateiktas pastabas;
 • susidarius svarbioms aplinkybėms, GAVĖJAS gali laikinai arba iš viso nutraukti duomenų teikimo paslaugą, apie tai iš anksto nepranešęs TEIKĖJUI.

GAVĖJAS įsipareigoja:

 • sudaryti GAVĖJUI galimybę teikti duomenų teikimo formą;
 • įregistruoti/neįregistruoti objektą į kadastrą, išregistruoti/neišregistruoti kadastro objekto iš kadastro ar pakeisti/nepakeisti duomenis kadastre per 20 darbo dienų nuo duomenų pateikimo dienos;
 • duomenų teikimo laikotarpiu konsultuoti TEIKĖJĄ duomenų teikimo klausimais;
 • užtikrinti TEIKĖJO suteiktos informacijos konfidencialumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio,  mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Siekiant užtikrinti galimybę patogiau ir efektyviau naudotis kadastro interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
Būtini
ilcc_consent_categories Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 3 mėn.
ilcc_has_preferences Naudotojo sutikimui su slapuku išsaugoti. 3 mėn.
Google Analytics
ga – Google Analytics Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metus
_ga_xxxxxxxxxx Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 metus

Norint, kad slapukų pagalba nebūtų tvarkomi asmens duomenys, naudojamame kompiuteryje galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

Kompiuterio naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo kompiuteryje naudojamos naršyklės, jas galima rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: 

Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/

Pažymėtina, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos kadastro interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

Taisyklės yra taikomos nuo to momento, kai TEIKĖJAS patvirtina, kad su jomis sutinka
ir galioja visą santykių tarp TEIKĖJO ir GAVĖJO laikotarpį.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

TEIKĖJAS:

Aplinkos apsaugos agentūra kodas 188784898

Adresas korespondencijai:

Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. +370 682 92653
El. paštas: aaa@gamta.lt

Bendrieji duomenys, tokie kaip identifikavimo kodas, pavadinimas, įregistravimo data, objekto vietos aprašymas (savivaldybė, baseinas, pabaseinis ir t.t), žemėlapio ištrauka. Specifiniai objekto duomenys tokie kaip ilgis, plotas, upių žiočių koordinatės, įtekėjimo krantas, ežerų, tvenkinių ir  nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių specifiniai duomenys. pvz., centro taško koordinatės.

Išrašo pavyzdys

Bendrieji duomenys, tokie kaip identifikavimo kodas, pavadinimas, įregistravimo data, objekto vietos aprašymas (savivaldybė, baseinas, pabaseinis ir t.t), žemėlapio ištrauka. Specifiniai objekto duomenys tokie kaip ilgis, plotas, upių žiočių koordinatės, įtekėjimo krantas, ežerų, tvenkinių ir  nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių specifiniai duomenys, centro taško koordinatės, kiti duomenys, susiję su hidrografiniu tinklu, vandens matavimo stotys, vandens tyrimų vietos, hidrotechnikos statiniai ir kt.

Išrašo pavyzdys