Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Elektroninių paslaugų sistema teikianti ir gaunanti duomenis bei informaciją apie paviršinius vandens telkinius.
Pagrindinis UETK tikslas –  duomenų apie UETK objektus surinkimas, sisteminimas, centralizuotas valdymas ir pateikimas suinteresuotiems asmenims elektroninėje erdvėje, užtikrinant duomenų ir informacijos naudojimą, kokybę, apsaugą ir viešumą.

Aplinkos apsaugos agentūra neteikia duomenų ir informacijos apie paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas (įskaitant išrašus, planus, žemėlapius ar schemas).

Agentūra dėl objektyvių priežasčių nėra patvirtinusi paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų (toliau – pakrančių teritorijų) žemėlapio.

Agentūra, patvirtinusi pakrančių teritorijų žemėlapį, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka, informuos visus asmenis, kurių žemės sklypuose bus taikomos pakrančių teritorijų specialiosios naudojimo sąlygos.

Duomenų ir informacijos teikimas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų tikslinimui ar naujų objektų registravimui.

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų išrašo gavimas.

Upės
0
0 km
Kanalai
0
0 km
Natūralūs ežerai
0
0 ha
Patvenkti ežerai
0
0 ha
Tvenkiniai
0
0 ha
Nepratekami dirbtiniai paviršiniai vandens telkiniai
0
0 ha
Hidroelektrinės
0
Žemių užtvankos
0
Vandens pertekliaus pralaidos
0
Žuvų pralaida
0