Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Elektroninių paslaugų sistema teikianti ir gaunanti duomenis bei informaciją apie paviršinius vandens telkinius.
Pagrindinis UETK tikslas –  duomenų apie UETK objektus surinkimas, sisteminimas, centralizuotas valdymas ir pateikimas suinteresuotiems asmenims elektroninėje erdvėje, užtikrinant duomenų ir informacijos naudojimą, kokybę, apsaugą ir viešumą.

Aplinkos apsaugos agentūra neteikia duomenų ir informacijos apie paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas (įskaitant išrašus, planus, žemėlapius ar schemas).

Agentūra dėl objektyvių priežasčių nėra patvirtinusi paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų (toliau – pakrančių teritorijų) žemėlapio.

Agentūra, patvirtinusi pakrančių teritorijų žemėlapį, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka, informuos visus asmenis, kurių žemės sklypuose bus taikomos pakrančių teritorijų specialiosios naudojimo sąlygos.

Duomenų ir informacijos teikimas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų tikslinimui ar naujų objektų registravimui.

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų išrašo gavimas.

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų 2018 m. vasario mėn. registracijos duomenis didžiausią Lietuvos teritorijos vandens plotą užima ežerai – 884,56 km2,  Kuršių marios – 413 km2, upių vagos – 332 km2  ir tvenkiniai- 236 km2.

5

Kanalai

Bendras ilgis - 55.845 km
2756

Ežerai

Bendras plotas - 88456,491 ha
1034

Tvenkiniai

Bendras plotas - 23619,395 ha
98

Hidroelektrinės