Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Elektroninių paslaugų sistema teikianti ir gaunanti duomenis bei informaciją apie vandens telkinius.
Pagrindinis UETK tikslas –  duomenų apie UETK objektus surinkimas, sisteminimas, centralizuotas valdymas ir pateikimas suinteresuotiems asmenims elektroninėje erdvėje, užtikrinant duomenų ir informacijos naudojimą, kokybę, apsaugą ir viešumą.

Duomenų ir informacijos teikimas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų tikslinimui ar naujų objektų registravimui.

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų išrašo gavimas.

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų 2018 m. vasario mėn. registracijos duomenis didžiausią Lietuvos teritorijos vandens plotą užima ežerai – 884,56 km2,  Kuršių marios – 413 km2, upių vagos – 332 km2  ir tvenkiniai- 236 km2.

5

Kanalai

Bendras ilgis - 55.845 km
2756

Ežerai

Bendras plotas - 88456,491 ha
1034

Tvenkiniai

Bendras plotas - 23619,395 ha
98

Hidroelektrinės