Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Apie UETK

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų gavimas ir tikslinimas, naujai atsiradusių objektų registravimas.

Gyventojams ir verslo subjektams suteikiama galimybė gauti ir tikslinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre esančius duomenis. Gauti duomenys paslaugos gavėjui gali būti pateikiami tiek geoinformacinėmis priemonėmis, tiek statistinėmis ataskaitomis, tiek parsisiunčiamais (el. formato) išrašais apie konkretų objektą (-us). Naudotojai, valdantys kadastre registruotus objektus (pvz. hidroelektrines), gali teikti tikslinančius duomenis apie objektą. Taip pat sudaryta galimybė įregistruoti Lietuvoje naujai atsiradusias upes, ežerus, tvenkinius, kanalus ir juos jungiančius paviršinius vandens telkinius kadastre.
Paslaugos gavėjai gali ne tik pateikti prašymus norimiems veiksmams – kadastro objekto duomenų gavimo, tikslinimo ir registravimo – atlikti, bet ir stebėti jų įgyvendinimą.

Kadastro objektai yra:

  1. upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai kilometrai;
  2. ežerai ir tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro;
  3. upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir nepratekami dirbtiniai paviršiniai vandens telkiniai, priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams arba kuriuose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas;
  4. paviršiniai vandens telkiniai, jungiantys kadastro objektus, nurodytus 1-3 punktuose.

Detalesnė informacija apie kadastre tvarkomus ir kaupiamus duomenis ir informaciją yra pateikiama Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatų III skyriuje.