Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Apie UETK

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – UETK) informacinė sistema skirta informacijos apie UETK objektus viešinimui, UETK duomenų teikimui ir gavimui.

Gyventojams ir verslo subjektams suteikiama galimybė gauti duomenis apie UETK objektus, teikti duomenis dėl UETK objektų duomenų tikslinimo ir naujų UETK objektų įregistravimo. UETK duomenys paslaugos gavėjui gali būti pateikiami tiek geoinformacinėmis priemonėmis, tiek statistinėmis ataskaitomis, tiek parsisiunčiamais (el. formato) išrašais apie konkretų objektą (-us). Fiziniai ar juridiniai asmenys, valdantys UETK registruotus objektus (pvz. hidroelektrines), gali teikti tikslinančius duomenis apie objektą. Taip pat sudaryta galimybė teikti prašymus įregistruoti Lietuvoje naujai atsiradusias upes, kanalus, nepratekamus dirbtinius paviršinius vandens telkinius, tvenkinius, ežerus ir juos jungiančius paviršinius vandens telkinius.

Paslaugos gavėjai gali ne tik pateikti prašymus norimiems veiksmams – UETK objekto duomenų gavimui, tikslinimui ir registravimui – atlikti, bet ir stebėti jų būseną.

Kadastro objektai yra:

  1. upės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 kilometrai arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai kilometrai;
  2. ežerai ir tvenkiniai, kurių vandens paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro;
  3. upės, ežerai, tvenkiniai, kanalai ir nepratekami dirbtiniai paviršiniai vandens telkiniai, priskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams arba kuriuose vykdomas valstybinis aplinkos monitoringas;
  4. paviršiniai vandens telkiniai, jungiantys kadastro objektus, nurodytus 1-3 punktuose.

Detalesnė informacija apie kadastre tvarkomus ir kaupiamus duomenis ir informaciją yra pateikiama Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatų III skyriuje.