Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Dažnai užduodami klausimai

Bendrieji duomenys, tokie kaip identifikavimo kodas, pavadinimas, įregistravimo data, objekto vietos aprašymas (savivaldybė, baseinas, pabaseinis ir t.t), žemėlapio ištrauka. Specifiniai objekto duomenys tokie kaip ilgis, plotas, upių žiočių koordinatės, įtekėjimo krantas, ežerų, tvenkinių ir  nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių specifiniai duomenys. pvz., centro taško koordinatės.

Išrašo pavyzdys

Bendrieji duomenys, tokie kaip identifikavimo kodas, pavadinimas, įregistravimo data, objekto vietos aprašymas (savivaldybė, baseinas, pabaseinis ir t.t), žemėlapio ištrauka. Specifiniai objekto duomenys tokie kaip ilgis, plotas, upių žiočių koordinatės, įtekėjimo krantas, ežerų, tvenkinių ir  nepratekamų dirbtinių paviršinių vandens telkinių specifiniai duomenys, centro taško koordinatės, kiti duomenys, susiję su hidrografiniu tinklu, vandens matavimo stotys, vandens tyrimų vietos, hidrotechnikos statiniai ir kt.

Išrašo pavyzdys

Aplinkos apsaugos agentūra neteikia duomenų ir informacijos apie paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas (įskaitant išrašus, planus, žemėlapius ar schemas). Agentūra dėl objektyvių priežasčių nėra patvirtinusi paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų (toliau – pakrančių teritorijų) žemėlapio. Agentūra, patvirtinusi pakrančių teritorijų žemėlapį, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyta tvarka, informuos visus asmenis, kurių žemės sklypuose bus taikomos pakrančių teritorijų specialiosios naudojimo sąlygos

Nerandi atsakymo ?

Jeigu neradote atsakymo tarp dažniausiai užduodamų klausimų, jūs visada galite susisiekti su mumis. Atsakysime į Jūsų klausimą kaip galima greičiau!